Ważne informacje dla par turniejowych

Najbliższe Turnieje w Zamościu:

wiosna  2018 – XVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Roztocza”

wiosna 2018 – Turniej Tańca dla Par Początkujących


 

 

Najbliższe turnieje dla par początkujących w ramach Lubelskiej Ligii Tanecznej „Zapraszamy do Tańca” pod patronatem Okręgu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego:


Przypominamy o konieczności dostarczenia do recepcji książeczek startowych i dowodów opłat licencji za 2018 rok. Wpłat dokonujemy na konto Okręgu Lubelskiego a nie naszej szkoły tańca.

Na podane tutaj numery kont Polskiego Towarzystwa Tanecznego wnoszą opłaty tylko tancerze turniejowi (uwaga !!! nie wpłacamy na te konta należności za zajęcia, za które wnosimy opłaty na konto Szkoły Tańca M. i J. Myka)

Opłaty, które wnosimy do Okręgu Lubelskiego PTT: licencja na 2017 r.-100zł (składka członka zwyczajnego PTT-20zł plus wpis do rejestru zawodników-80zł)

Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Lubelski
20-882 Lublin ul. Organowa 15e
Bank PEKAO S.A. VI O/LUBLIN
Nr 50 1240 2526 1111 0010 0226 2979


Opłaty, które wnosimy do Zarządu Głównego PTT: opłaty za nadanie numeru ID-20zł, opłaty za drugą (i kolejną) książeczkę startową-20zł , pierwsza książeczka wydawana jest nieodpłatnie !!!

Polskie Towarzystwo Taneczne
Zarząd Główny
31-566 Kraków, ul. Ofiar Dąbia 4
Bank PKO BP S.A. I O/ KRAKÓW
Nr 07 1020 2892 0000 5102 0232 7310


Prosimy koniecznie wpisać na przelewie: nazwisko i imię tancerza, adres i tytuł wpłaty, np. Składka PTT na dany rok, nadanie ID, książeczka startowa, itp.
Do recepcji szkoły przynosimy kopię potwierdzenia dokonanej opłaty.


Tutaj do pobrania deklaracja członka zwyczajnego (wypełniają ją wszyscy tancerze turniejowi)