Ważne informacje dla par turniejowych

Szkoła Tańca M. i J. Myka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT)

i światowej organizacji World Dance Council (WDC).


Najbliższe Turnieje Sportowe w Polsce znajdziecie w kalendarzu PTT (strona www.taniec.pl)


Najbliższe Turnieje w Zamościu:

termin wkrótce…. 2021 – XVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Roztocza”

termin wkrótce…. 2021 – IV Zamojskie Spotkania Taneczne dla Par Dorosły

termin wkrótce…. 2021 – Turniej Tańca dla Par Początkujących „Zapraszamy do Tańca”


Najbliższe turnieje dla par początkujących w Okręgu Lubelskim:

Data: 

Miejsce: 

Program: 8.00 rejestracja par, 9.00 rozpoczęcie:  do 5 lat, 6-7 lat 

10.00 rejestracja par, 11.00 rozpoczęcie:  8-9 lat, 10-11, 12-13, 14-15, pow. 15 lat              

Opłata startowa – ł. Widzowie – wstęp wolny.


Potwierdziły się informacje, że nie możemy zgodnie z obecnymi przepisami zorganizować półkolonii, dlatego zajęcia w ferie odbędą się w innej formie.

Możemy obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić próby, które będą przygotowaniem do Zamojskiej Gali Tańca 2021. 

Konsultowaliśmy decyzję o rozpoczęciu przygotowań do Zamojskiej Gali Tańca 2021 z Sanepidem i Departamentem Spraw Obywatelskich i uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź zezwalającą na prowadzenie takich prób, oczywiście zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

Przypominamy, że ani uczestnictwo w Gali, ani w próbach przygotowujących do tego wydarzenia nie są obowiązkowe, ze względu na obecną sytuację epidemiczną.

Próby te będą odbywały się zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami i planem (codziennie od poniedziałku do soboty przez 6 dni w pierwszym tygodniu ferii, czyli od 4 stycznia 2021). Zmianie ulegają godziny zajęć, które będą odbywały się w godz. 9.00 – 12.30 z przerwą śniadaniową od godz. 10.30 do 11.00. Ponieważ nie będzie możliwości skorzystania z wyżywienia, prosimy o zabranie własnego prowiantu na przerwę śniadaniową.

Na zajęcia te nie będą potrzebne karimaty, ani strój sportowy, ponieważ tym razem podczas ferii planujemy wyłącznie próby taneczne, bez ćwiczeń typu aerobic i practis.


Przypominamy tancerzom sportowym o konieczności dostarczenia do naszej recepcji książeczek startowych i dowodów opłat licencji za 2021 rok. Wpłat dokonujemy na konto Okręgu Lubelskiego a nie naszej szkoły tańca.

Na podany poniżej numer konta Okręgu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego wnoszą opłaty tylko tancerze turniejowi tańca sportowego (uwaga !!! nie wpłacamy na to konto należności za zajęcia, za które wnosimy opłaty na konto Szkoły Tańca M. i J. Myka)


Tancerze, którzy rozpoczynają rywalizację na turniejach sportowych zobowiązani są do:

  1. Wypełnienia deklaracji i dostarczenia jej do naszej recepcji.
  2. Dostarczenia zdjęcia do książeczki turniejowej tancerza (pierwsza książeczka wydawana jest nieodpłatnie).
  3. Dokonania niezbędnych opłat (na konto zamieszczone poniżej-Okręgu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego) i dostarczenia kopii potwierdzenia opłaty do naszej recepcji.

Pierwsza opłata dla par klasy G to łącznie 60 zł (jednorazowa opłata za nadanie numeru ID-20 zł, składka członka zwyczajnego PTT-20 zł plus wpis do rejestru zawodników na dany rok-20 zł), UWAGA, opłata wnoszona po 30 czerwca danego roku ulega zmniejszeniu do 50 zł

Pierwsza opłata dla par klasy F lub wyższej to łącznie 120 zł (jednorazowa opłata za nadanie numeru ID-20 zł, składka członka zwyczajnego PTT-20 zł plus wpis do rejestru zawodników na dany rok-80 zł), UWAGA, opłata wnoszona po 30 czerwca danego roku ulega zmniejszeniu do 90 zł

W kolejnych latach opłaty, które wnosimy do Okręgu Lubelskiego PTT każdego roku wynoszą:

Licencja na 2020 rok:

40 zł dla par klasy G  (składka członka zwyczajnego PTT-20 zł plus wpis do rejestru zawodników-20 zł)

100 zł dla par klas od F do S  (składka członka zwyczajnego PTT-20 zł plus wpis do rejestru zawodników-80 zł)


Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Lubelski
20-882 Lublin ul. Organowa 15 e
Bank PEKAO S.A. VI O/LUBLIN
Nr 50 1240 2526 1111 0010 0226 2979

Prosimy koniecznie wpisać na przelewie: nazwisko i imię tancerza, adres i tytuł wpłaty, np. Składka PTT na dany rok, nadanie ID, książeczka startowa, itp.
Do recepcji szkoły przynosimy kopię potwierdzenia dokonanej opłaty.


Ceny koszulek Szkoły Tańca: dziecięce T-shirt- 25 zł, pozostałe T-shirt- 30 zł, polo – 35 zł


UWAGA ! Pranie i prasowanie koszulek.

Koszulki można prać w pralce, tryb: prania ręcznego, odzieży nie należy wirować – należy prać wyłącznie na lewej stronie, maksymalna temperatura prania 30 stopni C – odzieży nie wolno wybielać, chlorować ani zmiękczać oraz suszyć produktów mechanicznie – nie zaleca się stosowania detergentów z dodatkiem środka wybielającego. Nie stosować  prasowania bezpośrednio po nadruku.