Ważne informacje dla par turniejowych

Szkoła Tańca M. i J. Myka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT)

i światowej organizacji World Dance Council (WDC).


Najbliższe Turnieje Sportowe w Polsce znajdziecie w kalendarzu PTT (strona www.taniec.pl)


Najbliższe Turnieje w Zamościu:

16 marca 2019 – XVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Roztocza”

17 marca 2019 – Turniej Tańca dla Par Początkujących „Zapraszamy do Tańca”


Najbliższe turnieje dla par początkujących w Okręgu Lubelskim:

8 grudnia 2018 r. – Amatorski Mikołajkowy Turniej Tańca o Puchar Wójta Gminy Żółkiewka

Miejsce turnieju: Gminna Hala Sportowa w Żółkiewce, ul. Żółkiewskiego 12

Program turnieju:

II blok (8-9 lat – srebro, 10-11 lat-srebro)

Rejestracja 13.00-13.30, Rozpoczęcie turnieju 14.00

III blok (10-11 lat – złoto, powyżej 12 lat – złoto)

Rejestracja 16.00-16.30, Rozpoczęcie turnieju 17.00


Obowiązkowe zajęcia w okresie ferii zimowych dla tancerzy grup sportowych:

Termin: 11-15. 02.2019 (w drugim tygodniu ferii zajęcia odbywają się zgodnie ze stałym planem)

Wstępny plan zajęć w okresie ferii: 10.00-15.00 , w tym przerwa obiadowa 12.45-13.30

Cena za zajęcia: 160,00 zł  (istnieje możliwość wykupienia obiadu, na który składa się drugie danie i napój, w cenie 12,00 zł za obiad), cena z obiadami 220,00 zł

Na zajęcia w ferie niezbędne są karimaty.

W okresie wakacji 2019 planujemy obóz wyjazdowy (pierwsza połowa lipca 7-10 dni, koszt ok. 1000-1500 zł.) i zajęcia na miejscu (ostatni tydzień sierpnia). Prosimy o zarezerwowanie dla dzieci tych terminów, szczegóły podamy


Przypominamy tancerzom sportowym o konieczności dostarczenia do końca roku do naszej recepcji książeczek startowych i dowodów opłat licencji za 2019 rok. Wpłat dokonujemy na konto Okręgu Lubelskiego a nie naszej szkoły tańca.

Na podany poniżej numer konta Okręgu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego wnoszą opłaty tylko tancerze turniejowi tańca sportowego (uwaga !!! nie wpłacamy na to konto należności za zajęcia, za które wnosimy opłaty na konto Szkoły Tańca M. i J. Myka)


Tancerze, którzy rozpoczynają rywalizację na turniejach sportowych zobowiązani są do:

  1. Wypełnienia deklaracji i dostarczenia jej do naszej recepcji.
  2. Dostarczenia dwóch zdjęć do książeczki turniejowej tancerza (pierwsza książeczka wydawana jest nieodpłatnie).
  3. Dokonania niezbędnych opłat (na konto zamieszczone poniżej-Okręgu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego) i dostarczenia kopii potwierdzenia opłaty do naszej recepcji.

Pierwsza opłata to łącznie 120 zł (jednorazowa opłata za nadanie numeru ID-20 zł, składka członka zwyczajnego PTT-20 zł plus wpis do rejestru zawodników na dany rok-80 zł)

W kolejnych latach opłaty, które wnosimy do Okręgu Lubelskiego PTT każdego roku: licencja na 2019 r.-100 zł (składka członka zwyczajnego PTT-20 zł plus wpis do rejestru zawodników-80 zł)


Polskie Towarzystwo Taneczne
Okręg Lubelski
20-882 Lublin ul. Organowa 15 e
Bank PEKAO S.A. VI O/LUBLIN
Nr 50 1240 2526 1111 0010 0226 2979

Prosimy koniecznie wpisać na przelewie: nazwisko i imię tancerza, adres i tytuł wpłaty, np. Składka PTT na dany rok, nadanie ID, książeczka startowa, itp.
Do recepcji szkoły przynosimy kopię potwierdzenia dokonanej opłaty.


Prosimy o wpłacanie kwot za koszulki, które zamawiamy dla naszych tancerzy do 1 grudnia 2018 r.

Koszt 1 szt. koszulki dla dzieci to 20 zł, planujemy po 3 szt. koszulek. Łączna opłata za 3 koszulki – 60 zł


Pozostałe osoby (młodzież, dorośli, itp.) mogą zamówić sobie dowolną ilość koszulek. Koszulki zamawiamy w recepcji i potwierdzamy zamówienie wpłatą.

Ceny koszulek: dziecięce T-shirt- 20 zł, pozostałe T-shirt- 25 zł, polo – 35 zł