Grafik

 Plan zajęć na sezon 2021/2022


PONIŻEJ WSTĘPNY PLAN NA SEZON 2021/2021 DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

POD TABELKĄ ZNAJDUJĄ SIĘ OBJAŚNIENIA DO SKRÓTÓW

GRUPY DLA DZIECI

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
Ba  balet – dzieci 4-5 lat piątek 16.00-16.30 B
Bb balet – dzieci 6-8 lat piątek 16.30-17.10 B
Bc balet – dzieci pow. 9 lat piątek 17.10-18.00 C
JZ jazz dla dzieci piątek 18.00-20.00 B
PTb gr. początk. tańca tow. – dzieci 6-8 lat wtorek 17.50-18.30 B
ZTb gr. zaaw. tańca tow. – dzieci młodsze czwartek 17.30-18.30 B
SP1 gr. sportowa tańca tow. – dzieci starsze poniedziałek 18.00-19.30 A
                                                         środa 18.00-19.30 A
                                                                       practise piątek  17.30-19.00 A
SP2 gr. sportowa tańca tow. – dzieci młodsze poniedziałek 16.30-18.00 A
  środa 16.30-18.00 A
                                                                       practise piątek  17.30-19.00 A
ZKa gr. zumby kids – dzieci 4-5 lat wtorek 16.30-17.00 B
ZKb1 gr. zumby kids – dzieci 6-8 lat wtorek 17.00-17.40 B
ZKb2 gr. zumby kids – dzieci 6-8 lat czwartek 16.00-16.40 B
ZKc gr. zumby kids – dzieci 8-9 lat czwartek 16.40-17.30 B
SDc1 street dance-zaawansowana  poniedziałek 17.00-18.30 B
środa 17.00-18.30 B
SDc2 street dance-średniozaawansowana poniedziałek 16.00-17.00 B
środa 16.00-17.00 B

GRUPY DLA MŁODZIEŻY

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PTM gr. początk. tańca tow. – młodzież czwartek 16.30-17.30 A
ZTM gr. zaaw. tańca tow. – młodzież wtorek 16.30-17.30 A
PSDM gr. początk. street dance – młodzież do ustalenia  
PDFM gr. początk. disco fox – młodzież do ustalenia  
PSKT gr. początk. studniówkowy kurs tańca do ustalenia  

GRUPY DLA DOROSŁYCH

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PDT1 gr. początk. tańca tow. – dorośli  poniedziałek 19.30-20.30 A
PDT2 gr. początk. tańca tow. – dorośli  środa 19.30-20.30 B
PDF1 gr. początk. disco fox – dorośli środa 20.30-21.30 A
PDSL1 gr. początk. salsa – dorośli pary wtorek 19.30-20.30 B
ZDT1 gr. zaaw. tańce tow. – dorośli poniedziałek 20.30-21.30 A
ZDSL1 gr. zaaw. salsa – dorośli pary czwartek 19.30-20.30 A
ZDF1 gr. zaaw. disco fox – dorośli wtorek 19.30-20.30 A
HD gr. hobby (sympatyków tańca)-dorośli  czwartek 20.30-21.30 A
TRD-LA gr. turn. i zaaw. par dorosłych- technika  piątek. 19.00-20.00 A
TRD-ST gr. turn. i zaaw. par dorosłych- technika  wtorek 20.30-21.30 A
gr. początkująca kursu dla nowożeńców do ustalenia  

ZAJĘCIA SOLO DLA DOROSŁYCH

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PLL1 gr. początkująca lady latino pon. i śr. 18.30-19.25 B
PLL2 gr. początkująca lady latino wt. i czw. 18.30-19.25 B
ZLL gr. zaaw. lady latino wt. i czw. 17.30-18.25 A
HLL gr. hobby lady latino wt. i czw. 18.30-19.25 A
 ZG zajęcia mniej intensywnej zumby gold do ustalenia
 ZF zajęcia zumby fitness pon. i śr. 19.30-20.25 A i B
JG zajęcia jogi dla pań i panów poniedziałek 20.30-21.30 B

 

LEGENDA:

Pierwsza litera: P-początkująca, Z-zaawansowana, H-hobby, TR-turniejowa, SP-sportowa

(UWAGA! Grupy Zumby Kids, Fitness i Gold nie mają pierwszej litery, ponieważ na tych zajęciach nie ma podziału ze względu na stopień zaawansowania)

Kolejne litery: T-taniec towarzyski, SD-street dance, B-balet, JG – joga, JZ – jazz, ZK-zumba kids, LL-lady latino, ZF-zumba fitness, ZG-zumba gold, DF-disco fox, SL-salsa, SC-slavica, SKT-studniówkowy kurs tańca, -kurs dla nowożeńców

Ostatnie litery: kategorie wiekowe dla dzieci: (4-5 lat), b (6-8 lat), c (pow. 9 lat), M-młodzież, D-dorośli

Cyfry na końcu: 1, 2, 3, itd. – rozróżnienie podobnych grup, jeśli jest więcej niż jedna, niższa cyfra oznacza bardziej zaawansowaną lub starszą grupę.

Dodatkowe oznaczenia: st – tańce standardowe, la – tańce latynoamerykańskie