Grafik

 PLAN ZAJĘĆ na sezon 2023/2024 


PONIŻEJ PLAN NA SEZON 2023/2024 DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

POD TABELKĄ ZNAJDUJĄ SIĘ OBJAŚNIENIA DO SKRÓTÓW

GRUPY DLA DZIECI

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
WSa  taniec współczesny – dzieci 4-5 lat czwartek 16.30-17.00 A
WSb taniec współczesny – dzieci 6-8 lat czwartek 17.00-17.40 A
WSc taniec współczesny – dzieci pow. 9 lat czwartek 17.40-18.30 A
WSd taniec współczesny – dzieci pow. 12 lat czwartek 18.30-19.30 B
PTb gr. początk. tańca tow. – dzieci 6-8 lat poniedziałek 16.00-16.40 B
PTc gr. początk. tańca tow. – dzieci pow. 9 lat środa 16.00-17.00 A
SP1 gr. sportowa tańca tow. – dzieci starsze poniedziałek 18.00-19.30 A
                                                         piątek 18.00-19.30 A
                                                                       practise środa 17.00-18.30 A
SP2 gr. sportowa tańca tow. – dzieci młodsze poniedziałek 16.45-18.00 A
  piątek 16.45-18.00 A
                                                                       practise środa 17.00-18.30 A
ZKa gr. zumby kids – dzieci 4-5 lat środa 16.20-16.50 B
ZKb1 gr. zumby kids – dzieci 6-8 lat wtorek 16.00-16.40 A
ZKb2 gr. zumby kids – dzieci 6-8 lat środa 16.50-17.30 B
ZKc gr. zumby kids – dzieci 8-9 lat poniedziałek 16.40-17.30 B
SDc1 street dance-zaawansowana  wtorek 18.00-19.30 B
piątek 18.00-20.00 B
SDc2 street dance-średniozaawansowana wtorek 18.00-19.00

piątek 18.00-19.00

B

B

SDc3 street dance wtorek 17.00-18.00 B

GRUPY DLA MŁODZIEŻY

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PTM gr. początk. tańca tow. – młodzież do ustalenia 
PSDM gr. początk. street dance – młodzież do ustalenia  
PDFM gr. początk. disco fox – młodzież do ustalenia  
PSKT gr. początk. studniówkowy kurs tańca do ustalenia  

GRUPY DLA DOROSŁYCH

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PDT1 gr. początk. tańca tow. – dorośli  czwartek 20.30-21.30 B
PDT2 gr. początk. tańca tow. – dorośli  poniedziałek 20.30-21.30 B
PDT 40+ gr. początk. tańca tow. – dorośli  do ustalenia A
PDF1 gr. początk. disco fox – dorośli poniedziałek 19.30-20.30 A
PDF2 gr. początk. disco fox – dorośli wtorek 19.30-20.30 A
PDSL1 gr. początk. salsa – dorośli pary czwartek 19.30-20.30 B
PDBA gr. początk. bachata – dorośli pary piątek 19.30-20.30 A
ZDT1 gr. zaaw. tańce tow. – dorośli poniedziałek 20.30-21.30 A
ZDSL1 gr. zaaw. salsa – dorośli pary czwartek 19.30-20.30 A
ZDF1 gr. zaaw. disco fox – dorośli środa 19.30-20.30 A
ZDF2 gr. zaaw. disco fox – dorośli środa 20.30-21.30 B
HD gr. hobby (sympatyków tańca)-dorośli  czwartek 20.30-21.30 A
TRD-LA gr. turn. i zaaw. par dorosłych- technika  razem z SP1 A
TRD-ST gr. turn. i zaaw. par dorosłych- technika  wtorek 20.30-21.30 A
gr. początkująca kursu dla nowożeńców do ustalenia  

ZAJĘCIA SOLO DLA DOROSŁYCH

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PLL gr. początkująca lady latino pn. i śr. 17.30-18.25 B
ZLL1 gr. zaaw. lady latino pn. i śr. 18.30-19.25 A
HLL gr. hobby lady latino wt. i czw. 18.30-19.25 A
 ZG zajęcia mniej intensywnej zumby gold do ustalenia  
 ZB zajęcia zumby fitness  śr. 19.30-20.25 B

 

LEGENDA:

Pierwsza litera: P-początkująca, Z-zaawansowana, H-hobby, TR-turniejowa, SP-sportowa

(UWAGA! Grupy Zumby Kids, Fitness i Gold nie mają pierwszej litery, ponieważ na tych zajęciach nie ma podziału ze względu na stopień zaawansowania)

Kolejne litery: T-taniec towarzyski, SD-street dance, WS-taniec współczesny z elementami baletu i jazzu, BA – bachata, JZ – jazz, ZK-zumba kids, LL-lady latino, ZB-zumba fitness, ZG-zumba gold, DF-disco fox, SL-salsa, SKT-studniówkowy kurs tańca, -kurs dla nowożeńców

Ostatnie litery: kategorie wiekowe dla dzieci: (4-5 lat), b (6-8 lat), c (pow. 9 lat), M-młodzież, D-dorośli, 40+ dorośli powyżej 40. roku

Cyfry na końcu: 1, 2, 3, itd. – rozróżnienie podobnych grup, jeśli jest więcej niż jedna, niższa cyfra oznacza bardziej zaawansowaną lub starszą grupę.

Dodatkowe oznaczenia: st – tańce standardowe, la – tańce latynoamerykańskie