Cennik

Cennik zajęć w Zamościu obowiązujący od 1 września 2023 r.

W grupach początkujących dla dzieci i młodzieży zajęcia z każdej techniki tanecznej odbywają się raz w tygodniu. 

Dopłata za każdy kolejny rodzaj zajęć wynosi tylko 60 zł za m-c. 

CENNIK 

Rodzaj grupy Ilość zajęć w miesiącu  Kwota za miesiąc
Dzieci grup początkujących i zaawansowanych
Dzieci a (4-5 lat) 4  (30 min.) 90 zł
8  (30 min.)  150 zł
Dzieci b (6-8 lat)       4  (40 min.) 100zł
 
8  (40 min.)  160 zł
Dzieci c (pow. 9 lat)  4  (50 min.) 110 zł
8  (50 min.) 170 zł
4  (60 min.) 120 zł
8  (60 min.) 180 zł
Dzieci grup najbardziej zaawansowanych 4  (90 min.) 170 zł
8  (90 min.) 250 zł
Młodzież (szkoła średnia)     4 (60 min.) 120 zł
Dorośli 4 (60 min.) 150 zł
8 (60 min.) 250 zł
Maksymalna cena od osoby to 250 zł za miesiąc

(bez względu na ilość zajęć)

Dorośli solo (Zumba Fitness, Zumba Gold, Lady Latino, itp.)  czas trwania 55 min.
Karnet na wszystkie zajęcia solo (ważny 2 m-ce)   8 wejść (55 min.) 180 zł (22,50/h)
Karnet na wszystkie zajęcia solo (ważny 3 m-ce) 12 wejść (55 min.) 240 zł (20,00/h)
Karnet na wszystkie zajęcia solo (ważny do 30.06) 5 wejść (55 min.) 150 zł (30,00/h)
Karnet OPEN = cena maksymalna bez limitu 250 zł /m-c
Lekcje indywidualne
Lekcje indywidualne (1 os./45 min.) do uzgodnienia 130 zł/lekcja
Lekcje indywidualne (2 os./45 min.) do uzgodnienia 170 zł/lekcja
Karnet 5 lekcji indywidualnych dla par 800 , 10 lekcji – 1500 zł 

Karnet 5 lekcji indywidualnych solo 600 10 lekcji – 1100 zł 

Lekcje indywidualne (3-4 os./45 min.) do uzgodnienia 60 zł/osoba
Miesięczny karnet Rodzinny  550 zł za miesiąc (uprawnia do uczestniczenia w zajęciach maksymalnie 5 osób z jednej rodziny, tylko rodzeństwo lub rodzice z dziećmi)
Jednorazowe wejście na zajęcia grupowe – 50,00 zł
Minimalna ilość osób, przy których prowadzimy zajęcia grupowe-2

Cennik zajęć poza Zamościem
obowiązuje od 1 września 2023 r.

Rodzaj grupy Ilość godzin w miesiącu Kwota za miesiąc
Dzieci 4 (30 min-50 min.) 80 zł – 100 zł
Młodzież 4 (50 min.-60 min.) 80 zł – 100 zł
Dorośli 4 (60 min.) 130 zł
8 (60 min.) 220 zł
Zumba i Lady Latino 4 (55 min.) 90 zł