Grand Prix Szkoły Tańca M. i J. Myka 2001

 1. Miejsce – Myka Krzysztof i Jarzębowska Agnieszka 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 312
Świdnik 21.01.01 I 20
Lublin 25.02.01 II 18
Rzeszów 10.03.01 II 18
Przemyśl 01.04.01 I 20
Lublin 07.04.01 VI 10
Ostrowiec 28.04.01 IV 14
Zamość(M) 26.05.01 I 20
Zamość(K) 26.05.01 I 20
Zamość(O) 27.05.01 I 20
Warszawa 03.06.01 II 18
Lublin 09.06.01 I 20
Tarnobrzeg 30.09.01 I 20
Kraśnik 20.10.01 I 20
Warszawa 28.10.01 IV 14
Zamość (K) 17.11.01 I 20
Zamość (O) 18.11.01 I 20
Lublin 01.12.01 I 20

 2. Miejsce – Krupa Mateusz i Kubera Diana 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 216
Tarnobrzeg 18.02.01 1/2 4
Lublin 25.02.01 1/4 2
Przemyśl 01.04.01 IV 14
Lublin 12.05.01 1/2 4
Zamość(M) 26.05.01 II 18
Zamość(K) 26.05.01 I 20
Zamość(O) 27.05.01 I 20
Lublin 03.06.01 I 20
Lublin 16.06.01 V 12
Tarnobrzeg 30.09.01 IV 14
Kraśnik 20.10.01 I 20
Lubartów 28.10.01 III 16
Zamość (K) 17.11.01 I 20
Zamość (O) 18.11.01 I 20
Chełm 01.12.01 V 12

 3. Miejsce – Wróbel Mateusz i Malinowska Monika 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 172
Świdnik 21.01.01 III 16
Lublin 25.02.01 VI 10
Rzeszów 10.03.01 VII 8
Przemyśl 01.04.01 1/2 2
Jastków 21.04.01 1/2 4
Zamość(M) 26.05.01 III 16
Zamość(K) 26.05.01 II 18
Zamość(O) 27.05.01 V 12
Lublin 03.06.01 III 16
Lublin 16.06.01 IV 14
Lubartów 28.10.01 1/2 4
Zamość (K) 17.11.01 II 18
Zamość (O) 18.11.01 III 16
Chełm 01.12.01 II 18

 4. Miejsce – Maruszak Radosław i Piróg Monika 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 171
Świdnik 21.01.01 IV-St,V-La 13
Lublin 12.05.01 III-LA,VI-ST 13
Zamość(K) 26.05.01 I 20
Zamość(O) 27.05.01 III-La,V-St 14
Lublin 09.06.01 III-La,V-St 14
Lublin 16.06.01 I-St,I-La 20
Lubartów 28.10.01 II-St,II-La 18
Radom 04.11.01 III-La,VII-St 12
Zamość (K) 17.11.01 I-St,I-La 20
Zamość (O) 18.11.01 II-St,III-La 17
Chełm 01.12.01 I-La 10

 5. Miejsce – Kucharski Tomasz i Katarzyna Waryszak 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 159
Świdnik 21.01.01 II-St,III-La 17
Lublin 25.02.01 1/2-ST, 1/2-LA 4
Przemyśl 01.04.01 III-LA,V-ST 14
Jastków 21.04.01 1/2 2
Chełm 02.05.01 I 20
Zamość(M) 26.05.01 V-La,V-St 12
Zamość(K) 26.05.01 I 20
Zamość(O) 27.05.01 I-St,IV-La 17
Zamość (K) 17.11.01 I-St,I-La 20
Zamość (O) 18.11.01 II-St,IV-La 16
Chełm 01.12.01 II-St,III-La 17

 6. Miejsce – Nizioł Bartłomiej i Kończyńska Renata 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 155
Kraków 14.01.01 1/8-ST,1/4-LA 3
Lublin 25.02.01 1/4-ST, 1/2-LA 3
Rzeszów 10.03.01 VI-ST, 1/2-LA 7
Lublin 07.04.01 V-ST,VI-LA 11
Jastków 21.04.01 V-LA, 1/2-ST 7
Krosno 06.05.01 VI-ST, 1/2-LA 6
Zamość(K) 26.05.01 I 20
Zamość(O) 26.05.01 II-La, VII-ST 13
Lublin 16.06.01 II-La, II-ST 18
Kraśnik 20.10.01 I-La, V-St 16
Zamość (K) 17.11.01 I 20
Zamość (O) 18.11.01 II-La,IV-St 16
Chełm 01.12.01 II-La,V-St 15

 7. Miejsce – Szeląg Maciej i Przemorska Joanna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 107
Świdnik 21.01.01 1/4 2
Lublin 28.01.01 1/2 4
Lublin 25.02.01 1/2 4
Rzeszów 10.03.01 1/2 4
Przemyśl 01.04.01 VI 10
Lublin 07.04.01 1/2 2
Jastków 21.04.01 1/4 2
Lublin 12.05.01 1/4 2
Zamość(M) 26.05.01 1/4-ST, 1/2-La 3
Zamość(K) 26.05.01 VI 10
Zamość(O) 27.05.01 1/2 4
Lublin 03.06.01 V 12
Lublin 16.06.01 V 12
Tarnobrzeg 30.09.01 1/2 4
Lubartów 28.10.01 1/2 4
Zamość (K) 17.11.01 III 16
Zamość (O) 18.11.01 1/2 4
Chełm 01.12.01 VII 8

 8. Miejsce – Dąbrowski Paweł i Szymańska Anna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 100
Lublin 25.02.01 1/4 2
Jastków 21.04.01 1/4 2
Chełm 02.05.01 III 16
Lublin 12.05.01 1/4 2
Zamość(M) 26.05.01 IV 14
Zamość(K) 26.05.01 III 16
Zamość(O) 27.05.01 1/2 4
Lublin 03.06.01 1/2 2
Lublin 16.06.01 1/4 2
Kraśnik 20.10.01 1/2 2
Zamość (K) 17.11.01 III 16
Zamość (O) 18.11.01 1/2 2
Lublin 01.12.01 I 20

 9. Miejsce – Bulak Waldemar i Jurek Tina 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 94
Rzeszów 10.03.01 VII 8
Przemyśl 01.04.01 IV 14
Jastków 21.04.01 V 12
Lublin 12.05.01 VI 10
Zamość(K) 26.05.01 VI 10
Zamość(O) 27.05.01 III 16
Zamość (K) 17.11.01 VII 8
Zamość (O) 18.11.01 III 16

 10. Miejsce – Kuchta Dariusz i Kobel Ewelina 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 84
Zamość(K) 26.05.01 II 18
Zamość(O) 27.05.01 II-St,VI-La 14
Zamość (K) 17.11.01 II-St,II-La 18
Zamość (O) 18.11.01 III-St,IV-La 15
Chełm 01.12.01 I-St,II-La 19

 11. Miejsce – Jamroż Michał i Kulik Anna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 84
Jastków 21.04.01 IV 14
Lublin 12.05.01 II 18
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 IV 14
Lublin 03.06.01 V 12
Zamość (K) 17.11.01 VI 10
Zamość (O) 18.11.01 IV 14

 12. Miejsce – Kubera Artur Leńczuk Agnieszka 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 62
Tarnobrzeg 18.02.01 1/2-ST,1/2-LA 2
Lublin 25.02.01 1/4-ST,1/4-LA 2
Lublin 12.05.01 1/2-ST, 1/2-La 2
Zamość(M) 26.05.01 VII-St,VI-La 9
Zamość(K) 26.05.01 III 16
Zamość(O) 27.05.01 1/2-St, 1/2-La 2
Zamość (K) 17.11.01 II-St,II-La 18
Zamość (O) 18.11.01 V-La,VI-St 11

 13. Miejsce – Kubera Adrian i Świderek Klaudia 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 82
Przemyśl 01.04.01 1/2-ST, V-La 7
Chełm 02.05.01 I 20
Lublin 12.05.01 1/2-ST, 1/2-LA 2
Zamość(K) 26.05.01 IV 14
Zamość(O) 27.05.01 VII-La, 1/2-ST 6
Zamość (K) 17.11.01 IV-St,IV-La 14
Zamość (O) 18.11.01 1/2-ST, 1/2-LA 2
Chełm 01.12.01 II-St,III-La 17

 14. Miejsce – Nizioł Sławomir i Duda Agnieszka 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 71
Lublin 25.02.01 1/4 2
Rzeszów 10.03.01 VI-ST, 1/2-LA 6
Przemyśl 01.04.01 IV-ST ,1/2-LA 8
Lublin 07.04.01 1/2-ST,1/2-LA 2
Jastków 21.04.01 1/2-ST, 1/2-LA 2
Lublin 12.05.01 1/2-ST, 1/2-LA 2
Zamość(M) 26.05.01 IV-St, 1/2-LA 9
Zamość(K) 26.05.01 II-St,II-La 18
Zamość(O) 27.05.01 V-St,V-La 12
Zamość (K) 17.11.01 VII-St,VII-La 8
Zamość (O) 18.11.01 1/2-ST, 1/2-LA 2

 15. Miejsce – Zgnilec Jarosław i Pieczykolan Alicja 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 68
Rzeszów 10.03.01 IV-LA,V-ST 13
Lublin 12.05.01 1/2-ST, 1/2-LA 2
Zamość(K) 26.05.01 III 16
Zamość(O) 27.05.01 V-La,VI-St 11
Zamość (K) 17.11.01 III-St,III-LA 16
Zamość (O) 18.11.01 VI-La,VI-St 10

 16. Miejsce – Gardiasz Grzegorz i Wołoch Anna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 66
Jastków 21.04.01 V 12
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 II 18
Zamość (K) 17.11.01 1/2 2
Zamość (O) 18.11.01 IV 14
Chełm 01.12.01 II 18

 17. Miejsce – Pyś Patryk i Kolano Hanna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 61
Świdnik 21.01.01 VI-La, 1/2-St 6
Zamość(K) 26.05.01 V 12
Zamość(O) 27.05.01 III-St, 1/2-La 10
Lublin 09.06.01 IV-La, 1/2-St 8
Lublin 16.06.01 IV-La,VII-St 11
Zamość (K) 17.11.01 V-St,V-La 12
Zamość (O) 18.11.01 1/2-ST, 1/2-LA 2

 18. Miejsce – Kamiński Bartłomiej i Cisło Ewelina 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 58
Zamość(M) 26.05.01 IV 14
Zamość(K) 26.05.01 II 18
Zamość (K) 17.11.01 II 18
Zamość (O) 18.11.01 IV 8

 19. Miejsce – Kolano Michał i Magryta Sandra 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 44
Zamość(M) 26.05.01 V 12
Zamość(K) 26.05.01 IV 14
Zamość (K) 17.11.01 III 16
Zamość (O) 18.11.01 1/2 2

 20. Miejsce – Denis Maciej i Skóra Martyna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 42
Lublin 25.02.01 1/4 2
Zamość(M) 26.05.01 1/2 4
Zamość(K) 26.05.01 IV 14
Zamość(O) 27.05.01 1/2 4
Lublin 09.06.01 1/2 2
Zamość (K) 17.11.01 IV 14
Zamość (O) 18.11.01 1/4 2

 21. Miejsce – Paszkowski Mateusz i Kowalczuk Angelika 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 40
Lublin 28.01.01 1/4 2
Tarnobrzeg 18.02.01 1/4 2
Lublin 25.02.01 1/4 2
Zamość(M) 26.05.01 V 12
Zamość(K) 26.05.01 V 12
Zamość(O) 27.05.01 VI 10

 22. Miejsce – Ordyniec Damian i Jarosz Katarzyna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 39
Świdnik 21.01.01 1/4 2
Lublin 28.01.01 1/4 2
Przemyśl 01.04.01 V 12
Jastków 21.04.01 1/2 4
Zamość(M) 26.05.01 1/2-ST, 1/4-La 3
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/4 2
Zamość (K) 17.11.01 VI 10
Zamość (O) 18.11.01 1/4 2

 23. Miejsce – Michoński Jakub i Moch Kamila 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 38
Zamość(M) 26.05.01 VI 10
Zamość(K) 26.05.01 III 16
Zamość(O) 27.05.01 V 12

 24. Miejsce – Wojtas Mateusz i Ewelina Słowińska 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 38
Przemyśl 01.04.01 1/2-ST, 1/2-La 2
Jastków 21.04.01 1/2-ST, 1/2-La 2
Lublin 12.05.01 1/2-ST, 1/2-La 2
Zamość(M) 26.05.01 1/2-ST, 1/2-La 4
Zamość(K) 26.05.01 V 12
Zamość(O) 27.05.01 1/2-ST, 1/2-La 2
Zamość (K) 17.11.01 V-ST,V-La 12
Zamość (O) 18.11.01 1/2-ST, 1/2-La 2

 25. Miejsce – Moch Patryk i Czerwieniec Anna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 36
Lublin 25.02.01 1/4 2
Zamość(M) 26.05.01 1/2 2
Zamość(K) 26.05.01 IV 14
Zamość(O) 27.05.01 1/4 2
Zamość (K) 17.11.01 IV 14
Zamość (O) 18.11.01 1/2 2

 26. Miejsce – Skrzypczuk Krzysztof i Kuks Magdalena 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 34
Lublin 12.05.01 V-LA, 1/2-ST 7
Zamość(K) 26.05.01 II 18
Zamość(O) 27.05.01 III-La, 1/2-ST 9

 27. Miejsce – Górski Wojciech i Wojtas Paulina 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 28
Świdnik 21.01.01 1/2 2
Przemyśl 01.04.01 1/2 2
Jastków 21.04.01 1/2 2
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/2 4
Zamość (K) 17.11.01 1/2 2
Zamość (O) 18.11.01 1/2 2
Chełm 01.12.01 V 12

 28. Miejsce – Zawiślak Radosław i Furlepa Agata 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 26
Zamość(M) 26.05.01 1/2 2
Zamość(K) 26.05.01 VII 8
Zamość(O) 27.05.01 1/4 2
Zamość (K) 17.11.01 V 12
Zamość (O) 18.11.01 1/2 2

 29. Miejsce – Jarzębowski Piotr i Janowska Beata 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 21
Świdnik 21.01.01 IV-St,V-La 13
Zamość(K) 26.05.01 VII 8

 30. Miejsce – Kucharski Mateusz i Jańczuk Marlena 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 20
Przemyśl 01.04.01 1/2 2
Jastków 21.04.01 1/2 2
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/2 4
Zamość (K) 17.11.01 1/2 2
Zamość (O) 18.11.01 VII 8

 31. Miejsce – Suwała Adrian i Bulak Anna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 20
Świdnik 21.01.01 1/2 4
Lublin 28.01.01 1/2 4
Lublin 12.05.01 1/4 2
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/4 2
Zamość (K) 17.11.01 1/2 2
Zamość (O) 18.11.01 1/2 4

 32. Miejsce – Moch Kamil i Kawalec Sylwia 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 18
Świdnik 21.01.01 1/4 2
Lublin 28.01.01 1/4 2
Lublin 25.02.01 1/4 2
Lublin 12.05.01 1/4 2
Zamość(M) 26.05.01 1/2 2
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/4 2
Zamość (K) 17.11.01 1/2 2
Zamość (O 18.11.01 1/4 2

 33. Miejsce – Taczała Jakub i Zawrotniak Anna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 18
Świdnik 21.01.01 1/2 2
Zamość(M) 26.05.01 1/2 2
Zamość(K) 26.05.01 VI 10
Zamość(O) 27.05.01 1/2 4

 34. Miejsce – Bil Wojciech i Wojtas Magdalena 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 16
Zamość(K) 17.11.01 III 16

 35. Miejsce – Pietryczuk Jarosław i Świst Agata 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 14
Świdnik 21.01.01 1/4 2
Przemyśl 01.04.01 1/2 2
Zamość(M) 26.05.01 1/4 2
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/4 2
Zamość (K) 17.11.01 1/2 2
Zamość (O) 18.11.01 1/4 2

 36. Miejsce – Zywer Sylwester Mielnik Katarzyna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 14
Świdnik 21.01.01 1/2 2
Rzeszów 10.03.01 1/2 2
Jastków 21.04.01 1/2 2
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/4 2
Lublin 16.06.01 1/2 2
Zamość (O) 18.11.01 1/2 2

 37. Miejsce – Budzaj Szymon i Stefanik Dominika 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 10
Jastków 21.04.01 1/2 2
 Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/4 2
Lublin 16.06.01 1/2 2
Zamość (O) 18.11.01 1/2 2

 38. Miejsce – Rodzik Maciej i Szczepanek Marta 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 10
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/2 4
Zamość (K) 17.11.01 1/2 2
Zamość (O) 18.11.01 1/2 2

 39. Miejsce – Gałaszkiewicz Karol i Radlińska Olga 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 8
Świdnik 21.01.01 1/4 2
Lublin 28.01.01 1/2 4
Jastków 21.04.01 1/4 2

 40. Miejsce – Biniek Rafał i Płochacz Katarzyna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 8
Zamość(K) 26.05.01 VII 8

 41. Miejsce – Szopa Tomasz i Skórka Joanna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 6
Zamość(M) 26.05.01 1/4 2
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/4 2

 42. Miejsce – Witkowski Karol i Komisarczyk Patrycja 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 6
Zamość(M) 26.05.01 1/4 2
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/4 2
 Zamość (K) 17.11.01    
Zamość (O) 18.11.01    

 43. Miejsce – Bil Wojciech i Całka Magdalena 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 4
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2
Zamość(O) 27.05.01 1/4 2

 44. Miejsce – Wyłupek Adrian i Zgnilec Joanna 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 2
Zamość(K) 26.05.01 1/2 2

 45. Miejsce – Koman Michał i Wojtas Aleksandra 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 2
Zamość(K) 17.11.01 1/2 2

 46. Miejsce – Budzyński Barrtłomiej i Sawiak Marta 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 0
       

 47. Miejsce – Dycha Jakub i Mokrzecka Małgorzata 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 0
       

 48. Miejsce – Kurzempa Artur i Nowak Małgorzata 

Miejscowość Data Lokata Ilość Punktów
Razem 0