Kolejne sukcesy w Rzeszowie

Rafał Skotarski i Ola KomanRafał Skotarski i Aleksandra Koman, wytańczyli II miejsce w kombinacji tańców standardowych i latynoamerykańskich w kat 14-15 tat w kl. D i uzyskali wyższą klasę taneczną C w tańcach standardowych i latynoamerykańskich;

Krzysztof Myka i Katarzyna Oleszczuk, wytańczyli IV miejsce w tańcach standardowych w GRAND PRIX POLSKI;