Grand Prix

Regulamin Grand Prix Szkoły Tańca M. i J. Myka

 1. Klasyfikacją GRAND PRIX objęte są wszystkie pary oraz soliści startujący w turniejach tańca towarzyskiego trenujące w Szkole Tańca MYKA Zamość.
 2. Zawodnicy startujący w turniejach gromadzą punkty przyznawane za start w turnieju i miejsce w nim zajęte.
 3. Zawodnicy, którzy w ciągu roku (licząc od 1 stycznia do 31 grudnia) uzyskają największą liczbę punktów otrzymają puchar GRAND PRIX Szkoły Tańca M. & J. Myka.
 4. Wyniki klasyfikacji GRAND PRIX nie są zależne od klas tanecznych ani wieku tancerzy, a tylko od ilości startów w turniejach i zajętych na nich miejscach.
 5. Punktacja klasyfikacji GRAND PRIX:
  • tancerze startujący w turnieju otrzymują 1 pkt. jeżeli nie przejdą do kolejnej rundy;
  • jeżeli awansują do następnej rundy otrzymują 2 pkt. (np. z 1/8 F do 1/4 F);
  • za „przejście” dwóch lub więcej rund – 3 pkt.;
  • za miejsca w finale turnieju tancerze otrzymują następujące ilości punktów:
   • VII miejsce – 4 pkt.
   • VI miejsce – 5 pkt.
   • V miejsce – 6 pkt.
   • IV miejsce – 7 pkt.
   • III miejsce – 8 pkt.
   • II miejsce – 9 pkt.
   • I miejsce – 10 pkt.
  • nie sumuje się punktów z jednego turnieju, tzn. że zawodnicy, którzy wygrają turniej uzyskują 10 pkt. i nie dolicza się im punktów za start w turnieju czy awans do kolejnej rundy.
  • punkty liczone są oddzielnie za każdy styl taneczny (tzn. że na jednym turnieju para może uzyskać max. 20 pkt.)
  • w kategorii seniorów brane są pod uwagę lepsze wyniki z tylko jednej kategorii danego turnieju.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi po ostatnim turnieju w danym roku kalendarzowym.
 7. Po zmianie partnera/partnerki osoba zachowuje połowę punktów z poprzedniego zestawienia.
 8. Puchary GRAND PRIX wręczane są tylko wtedy, gdy w rywalizacji uczestniczy w danym roku co najmniej 15 par/solistów.

Magdalena i Janusz Myka