Grand Prix

Regulamin Grand Prix Szkoły Tańca M. i J. Myka

 1. Klasyfikacją GRAND PRIX objęte są wszystkie pary startujące w turniejach tańca towarzyskiego i trenujące pod okiem Magdaleny i Janusza Myków.
 2. Pary startujące w turniejach gromadzą punkty przyznawane za start w turnieju i miejsce w nim zajęte.
 3. Para, która w ciągu roku (licząc od 1 stycznia do 31 grudnia) uzyska największą liczbę punktów otrzyma puchar GRAND PRIX Szkoły Tańca M. & J. Myka.
 4. Wyniki klasyfikacji GRAND PRIX nie są zależne od klas tanecznych ani wieku tancerzy, a tylko od ilości startów w turniejach i zajętych na nich miejscach.
 5. Punktacja klasyfikacji GRAND PRIX:
  • para startująca w turnieju otrzymuje 1 pkt. jeżeli nie przejdzie do kolejnej rundy;
  • jeżeli para awansuje do następnej rundy otrzymuje 2 pkt. (np. z 1/8 F do 1/4 F);
  • za „przejście” dwóch lub więcej rund – 3 pkt.;
  • za miejsca w finale turnieju pary otrzymują następujące ilości punktów:
   • VII miejsce – 4 pkt.
   • VI miejsce – 5 pkt.
   • V miejsce – 6 pkt.
   • IV miejsce – 7 pkt.
   • III miejsce – 8 pkt.
   • II miejsce – 9 pkt.
   • I miejsce – 10 pkt.
  • nie sumuje się punktów z jednego turnieju, tzn. że para, która wygrała turniej uzyskuje 10 pkt. i nie dolicza się jej punktów za start w turnieju czy awans do kolejnej rundy.
  • punkty liczone są oddzielnie za każdy styl taneczny (tzn. że na jednym turnieju para może uzyskać max. 20 pkt.)
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu roku kalendarzowego.
 7. Po zmianie partnera/partnerki osoba zachowuje połowę punktów z poprzedniego zestawienia.
 8. Puchary GRAND PRIX wręczane są tylko wtedy, gdy w rywalizacji uczestniczy w danym roku co najmniej 15 par.

Magdalena i Janusz Myka