Grafik

Wstępny plan zajęć na sezon 2018/2019 z podziałem na sale treningowe.

(Pod tym grafikiem w tabelce znajdziecie plan zajęć poszczególnych grup a na dole strony objaśnienia do skrótów)

GRUPY DLA DZIECI

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PBa balet – dzieci 4-5 lat piątek 15.50-16.20 B
PTb gr. początk. tańca tow. – dzieci 6-8 lat pon. 17.20-18.00 B
PTc gr. początk. tańca tow. – pow. 9 lat wtorek 17.10-18.00 C
ZTb gr. zaaw. tańca tow. – dzieci młodsze wtorek 16.30-17.10 C
ZTc gr. zaaw. tańca tow. – dzieci starsze czwartek 18.00-19.00 A
SP1 gr. sportowa tańca tow. – dzieci starsze pon. i środa 17.30-19.00 A
                                                        practise piątek  17.00-18.30 A
SP2 gr. sportowa tańca tow. – dzieci młodsze wtorek i czw. 16.45-18.00 A/B
                                                        practise piątek  17.00-18.30 A
ZKa gr. zumby kids – dzieci 4-5 lat czwartek 16.00-16.30 A
ZKb1 gr. zumby kids – dzieci 6-8 lat czwartek 16.30-17.10 A
ZKb2 gr. zumby kids – dzieci 6-8 lat czwartek 17.10-17.50 A
ZKc gr. zumby kids – dzieci pow. 9 lat poniedziałek 16.30-17.20 B
SDc2 street dance – dzieci młodsze środa 16.10-17.00 B
SDc1 street dance – dzieci starsze środa 17.00-18.00 B
piątek 16.00-17.00 A
ZBb balet – dzieci młodsze wtorek 15.50-16.30 B
piątek 16.20-17.00 B
ZBc2 balet – dzieci średnie wtorek 16.30-17.30 B
piątek 17.00-18.00 B
ZBc1 balet – dzieci starsze wtorek 17.30-19.00 B
piątek 18.00-19.30 B

GRUPY DLA MŁODZIEŻY

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PTM gr. początk. tańca tow. – młodzież wtorek 15.00-16.00 A
ZTM gr. zaaw. tańca tow. – młodzież czwartek 15.00-16.00 B
PSDM gr. początk. street dance – młodzież do ustalenia  
PDFM gr. początk. disco fox – młodzież do ustalenia  
PSKT gr. początk. studniówkowy kurs tańca do ustalenia  

GRUPY DLA DOROSŁYCH

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PDT1 gr. początk. tańca tow. – dorośli  czwartek 20.15-21.15 A
PDF1 gr. początk. disco fox – dorośli wtorek 20.00-21.00 B
PDSL1 gr. początk. salsa – dorośli pary pon. 20.00-21.00 B
ZDT1 gr. zaaw. tańce tow. – dorośli wtorek 19.00-20.00 A
ZDT2 gr. średnio zaaw. tańce tow. – dorośli czwartek 19.00-20.00 A
ZDSL1 gr. zaaw. salsa – dorośli pary środa 19.00-20.00 A
ZDSL2 gr. średnio zaaw. salsa – dorośli pary piątek 19.30-20.30 B
ZDF1 gr. zaaw. disco fox – dorośli środa 20.00-21.00 B
ZDF2 gr. średnio zaaw. disco fox – dorośli pon. 19.00-20.00 B
HD gr. hobby (sympatyków tańca )-dorośli  wtorek 20.00-21.00 A
TRD-ST gr. turn. i zaaw. par dorosłych- technika i practise pon. 20.00-21.30 A
TRD-LA gr. turn. i zaaw. par dorosłych- technika i practise czwartek 20.00-21.30 A

ZAJĘCIA SOLO DLA DOROSŁYCH

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PLL gr. początkująca lady latino środa 18.00-19.00 B
piątek  18.30-19.30 A
ZLL gr. zaaw. lady latino wt. i czw. 18.00-19.00 A/B
HLL gr. hobby lady latino wt. i czw. 19.00-20.00 B
ZB zajęcia zumby fitness pon. 19.00-20.00 A
środa 20.00-21.00 A
ZG zajęcia mniej intensywnej zumby gold poniedziałek 18.00-19.00 B
środa 19.00-20.00 B

 

LEGENDA:

Pierwsza litera: P-początkująca, Z-zaawansowana, H-hobby, TR-turniejowa, SP-sportowa

(UWAGA! Grupy Zumby Kids, Fitness i Gold nie mają pierwszej litery, ponieważ na tych nie ma podziału ze względu na stopień zaawansowania)

Kolejne litery: T-taniec towarzyski, SD-street dance, B-balet, ZK-zumba kids, LL-Lady Latino, ZB-zumba fitness, ZG-zumba gold, DF-disco fox, SL-salsa, SKT-studniówkowy kurs tańca

Ostatnie litery: kategorie wiekowe dla dzieci: (4-5 lat), b (6-8 lat), c (pow. 9 lat), M-młodzież, D-dorośli

Cyfry na końcu: 1, 2, 3, itd. – rozróżnienie podobnych grup, jeśli jest więcej niż jedna

Dodatkowe oznaczenia: st – tańce standardowe, la – tańce latynoamerykańskie