Grafik

Plan zajęć na sezon 2019/2020

W tabelach znajdziecie plan zajęć poszczególnych grup a na dole strony zamieszczamy objaśnienia do skrótów

GRUPY DLA DZIECI

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
Ba 1 balet – dzieci 5 lat piątek 15.50-16.20 B
Ba 2 balet – dzieci 4 lata wtorek 15.30-16.00 B
PTb gr. początk. tańca tow. – dzieci 6-8 lat czwartek 17.10-17.50 B
ZTb gr. zaaw. tańca tow. – dzieci młodsze pon. 17.20-18.00 B
ZTc gr. zaaw. tańca tow. – dzieci starsze środa 16.40-17.40 B
SP1 gr. sportowa tańca tow. – dzieci starsze poniedziałek 17.30-19.00 A
                                                         środa 17.00-18.30 A
                                                                       practise piątek  17.00-18.30 A
SP2 gr. sportowa tańca tow. – dzieci młodsze wtorek i czw. 17.15-18.30 A
ZKa1 gr. zumby kids – dzieci 5 lat czwartek 17.50-18.30 B
ZKa2 gr. zumby kids – dzieci 4 lata czwartek 17.50-18.30 B
ZKb1 gr. zumby kids – dzieci 6-8 lat czwartek 16.25-17.05 A
ZKb2 gr. zumby kids – dzieci 6-8 lat środa 16.00-16.40 B
ZKc gr. zumby kids – dzieci pow. 9 lat poniedziałek 16.30-17.20 B
SDc2 street dance – dzieci młodsze środa 17.40-18.30 B
SDc1 street dance – dzieci starsze środa 18.30-19.30 A
piątek 18.30-19.30 A
Bb balet – dzieci młodsze piątek 16.20-17.00 B
Bc balet – dzieci średnie wtorek 16.00-17.00 B
piątek 17.00-18.00 C
JZ jazz – dzieci starsze wtorek 17.00-18.30 B
piątek 18.00-19.30 B

GRUPY DLA MŁODZIEŻY

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PTM gr. początk. tańca tow. – młodzież wtorek 15.25-16.25 A
ZTM gr. zaaw. tańca tow. – młodzież czwartek 16.00-17.00 B
PSDM gr. początk. street dance – młodzież do ustalenia  
PDFM gr. początk. disco fox – młodzież do ustalenia  
PSKT gr. początk. studniówkowy kurs tańca do ustalenia  

GRUPY DLA DOROSŁYCH

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PDT1 gr. początk. tańca tow. – dorośli  wtorek 20.30-21.30 B
PDT2 gr. początk. tańca tow. – dorośli  piątek 19.30-20.30 B/A
PDT3 gr. początk. tańca tow. – dorośli  poniedziałek 20.00-21.00 B
PDF1 gr. początk. disco fox – dorośli wtorek 18.30-19.30 A
PDF2 gr. początk. disco fox – dorośli środa 19.30-20.30 B
PDF3 gr. początk. disco fox – dorośli środa 20.30-21.30 B
PDSL1 gr. początk. salsa – dorośli pary czwartek 20.30-21.30 B
ZDT1 gr. zaaw. tańce tow. – dorośli czwartek 20.30-21.30 A
ZDSL1 gr. zaaw. salsa – dorośli pary środa 20.30-21.30 A
ZDSL2 gr. zaaw. salsa – dorośli pary czwartek 19.30-20.30 A
ZDF1 gr. zaaw. disco fox – dorośli pon. 19.00-20.00 B
HD gr. hobby (sympatyków tańca)-dorośli  wtorek 20.30-21.30 A
TRD-LA gr. turn. i zaaw. par dorosłych- technika i practise pon. 20.00-21.30 A
TRD-ST gr. turn. i zaaw. par dorosłych- technika i practise wtorek 19.30-20.30 A
gr. początkująca kursu dla nowożeńców czwartek 18.30-19.30 A

ZAJĘCIA SOLO DLA DOROSŁYCH

KOD RODZAJ GRUPY DZIEŃ/GODZINA SALA
PLL gr. początkująca lady latino pon. 18.00-18.55 B
środa 18.30-19.25 B
ZLL gr. zaaw. lady latino wt. i czw. 18.30-19.25 B
HLL gr. hobby lady latino wt. i czw. 19.30-20.25 B
ZF zajęcia zumby fitness pon. 19.00-19.55 A
środa 19.30-20.25 A
ZG zajęcia mniej intensywnej zumby gold piątek 17.00-17.55 B

 

LEGENDA:

Pierwsza litera: P-początkująca, Z-zaawansowana, H-hobby, TR-turniejowa, SP-sportowa

(UWAGA! Grupy Zumby Kids, Fitness i Gold nie mają pierwszej litery, ponieważ na tych zajęciach nie ma podziału ze względu na stopień zaawansowania)

Kolejne litery: T-taniec towarzyski, SD-street dance, B-balet, JZ – jazz, ZK-zumba kids, LL-lady latino, ZF-zumba fitness, ZG-zumba gold, DF-disco fox, SL-salsa, SC-slavica, SKT-studniówkowy kurs tańca, -kurs dla nowożeńców

Ostatnie litery: kategorie wiekowe dla dzieci: (4-5 lat), b (6-8 lat), c (pow. 9 lat), M-młodzież, D-dorośli

Cyfry na końcu: 1, 2, 3, itd. – rozróżnienie podobnych grup, jeśli jest więcej niż jedna.

Dodatkowe oznaczenia: st – tańce standardowe, la – tańce latynoamerykańskie