Zamojska Gala Taneczna 2021

Wprowadzone od 25 marca 2021 obostrzenia nie dotyczą przygotowań do kolejnej Zamojskiej Gali Tanecznej 2021.Pomimo obowiązujących obecnie ograniczeń i zakazów dotyczących sytuacji epidemicznej, zgodnie z Rozporządzeniem z 19 marca 2021, możemy kontynuować przygotowania do kolejnej edycji Zamojskiej Gali Tanecznej. (Rozporządzenie z 25 marca 2021 nie zmieniło nic w tym zakresie).

Rozporządzenie z 19 marca 2021:

„12.  …prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:
1) działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;”

Po konsultacji z Sanepidem i Departamentem Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzyskaliśmy pozytywną opinię, że możemy prowadzić przygotowania do naszej Gali Tanecznej. Próby odbywają się bez udziału publiczności, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi i przeznaczone są dla tych tancerzy, którzy będą uczestniczyli w Gali.

Tradycyjnie planujemy, że w Gali zaprezentują się tancerze grup dziecięcych (balet, jazz, street dance), młodzieżowych (sportowe pary tańca towarzyskiego) i dorosłych (pary turniejowe, tańca towarzyskiego, disco foxa, salsy, i tancerki solo).

Jak co roku Zamojska Gala Taneczna 2021 ma być możliwie pełnym przeglądem różnych form tańca. Uczestnictwo w Gali, a co za tym idzie, również w próbach przygotowujących do Gali, nie jest obowiązkowe dla żadnej z grup, nawet dla grup sportowych.

Nie chcemy jeszcze ustalać ostatecznego terminu Gali, ponieważ trudna jest do przewidzenia sytuacja epidemiczna w kraju.

Próby większości poszczególnych grup odbywają się zgodnie ze stałym planem, jednak możliwe są niewielkie zmiany i skrócenia czasu zajęć (trwających 60 minut lub dłuższych), ze względu na konieczne 15 minutowe przerwy pomiędzy próbami różnych grup.

Wszystkie grupy, które planujemy przygotować do udziału w Gali, zostały poinformowane o tym smsem. W przypadku nie otrzymania takiej informacji, a także w przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z naszą recepcją (609 737173), która obecnie jest czynna w godzinach 14.00-21.00.