Zamojska Gala Taneczna 2021

Od 4 stycznia 2021 r. rozpoczynamy przygotowania do kolejnej Zamojskiej Gali Tanecznej 2021. Pomimo obowiązujących obecnie ograniczeń i zakazów dotyczących sytuacji epidemicznej, zgodnie z Rozporządzeniem z 21 grudnia 2020, możemy rozpocząć przygotowania do kolejnej edycji Zamojskiej Gali Tanecznej.

Po konsultacji z Sanepidem i Departamentem Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzyskaliśmy pozytywną opinię, że możemy prowadzić (na razie do 17 stycznia, ale mamy nadzieję, że później również) przygotowania do naszej Gali Tanecznej. Próby będą odbywały się bez udziału publiczności, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi i przeznaczone są dla tych tancerzy, którzy będą uczestniczyli w Gali.

Tradycyjnie planujemy, że w Gali zaprezentują się tancerze grup dziecięcych (balet, jazz, street dance), młodzieżowych (sportowe pary tańca towarzyskiego) i dorosłych (pary turniejowe, tańca towarzyskiego, disco foxa, salsy, i tancerki solo).

Jak co roku Zamojska Gala Taneczna 2021 ma być możliwie pełnym przeglądem różnych form tańca. Uczestnictwo w Gali, a co za tym idzie, również w próbach przygotowujących do Gali, nie jest obowiązkowe dla żadnej z grup, nawet dla grup sportowych.

Nie chcemy jeszcze ustalać ostatecznego terminu Gali, ponieważ trudna jest do przewidzenia sytuacja epidemiczna w kraju, ale  przewidujemy trzy możliwe terminy (27 marca, 10 kwietnia lub 8 maja 2021).

Próby większości poszczególnych grup będą odbywały się zgodnie ze stałym planem, jednak możliwe są niewielkie zmiany i skrócenia czasu zajęć (trwających 60 minut lub dłuższych), ze względu na konieczne 15 minutowe przerwy pomiędzy próbami różnych grup.

Wyjątkowo próby grup sportowych, w pierwszym tygodniu ferii będą odbywały się codziennie w zmienionych godzinach.

Wszystkie grupy, które planujemy przygotować do udziału w Gali, poinformujemy o tym smsem. W przypadku nie otrzymania takiej informacji, a także w przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z naszą recepcją (609 737173), która będzie czynna dla Państwa od 4 stycznia 2021. Na początek planujemy, że w godzinach 14.00-21.00.

Do zobaczenie (wreszcie) 🙂