Zawieszone zajęcia dla dorosłych

Zgodnie z zaleceniami zawieszamy grupowe zajęcia dla dorosłych do odwołania.

Na chwilę obecną zawieszamy zajęcia grupowe dla dorosłych do odwołania. Prosimy o sprawdzanie na naszej stronie, czy nie pojawią się jakieś nowe informacje.

Prowadzimy nadal zajęcia indywidualne dla chętnych osób.