Zawieszone zajęcia

Zgodnie z ogólnokrajowymi zaleceniami zawieszamy grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży do odwołania.O ewentualnych kolejnych zmianach poinformujemy Państwa na naszej stronie.