Zmiana cennika

Od 1 stycznia 2011r. w związku z wprowadzeniem nowych stawek podatku VAT konieczna jest zmiana cennika, który w naszej szkole obowiązywał od września 2009 r. Pomimo inflacji i wzrostu cen wielu towarów i usług, nasze cenniki w 2010 r. nie uległy zmianom.

Jednak od 1 stycznia 2011 r. nasza działalność, dotychczas zwolniona z podatku VAT, obecnie została objęta aż !!! 23% stawką podatku VAT. W obliczu takiej zmiany nie jesteśmy w stanie utrzymać dotychczasowych cen. Staramy się jednak, żeby zmiana cennika była jak najmniejsza. Średnio od stycznia 2011 r. ceny w naszej szkole wzrosną o ok. 10-13%. Nie wiemy jeszcze, czy taki wzrost cen pozwoli nam na utrzymanie rentowności naszej szkoły, ale wiemy też, że to i tak duże obciążenie dla Państwa. Mamy świadomość, że nie jest to dobra wiadomość, liczymy jednak, na Państwa zrozumienie. Wiele firm rozważa podniesienie cen, nawet w przypadku zmiany stawki podatku VAT o 1%, np. z 7% na 8%, w naszym przypadku zmiana w stawce podatku jest ogromna (23%).

Z działalności preferencyjnych, zwolnionych z podatku VAT, ponieważ funkcjonujących w sferze kultury, sportu i edukacji, mających ogromny wpływ na zdrowie i kulturę, nie tylko młodych ludzi, ale wręcz większości społeczeństwa, w jeden dzień "awansowaliśmy" do tych najbardziej obciążonych podatkiem. Nowe ceny znajdziecie Państwo w cenniku. Mamy nadzieję, że to  ostatnia zła dla nas wiadomość, czego sobie i Państwu w tym Nowym roku życzymy.