II miejsce w Polsce w Klasyfikacji Grand Prix dla naszej pary

Sukces jest tym większy, że jest to najlepszy wynik osiągnięty za 2008 rok przez pary wojewodztwa lubelskiego we wszystkich stylach i kategoriach wiekowych, w których Grand Prix Polski jest rozgrywane.

Image