Zmiana sali

Ze względu na konieczność opuszczenia sali przy ul. Kilińskiego 75, od dnia 1 grudnia 2008 r. większość zajęć z ul. Kilińskiego przeniesiona zostaje do sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Partyzantów. Godziny zajęć pozostają bez zmian. Nie dotyczy to następujących grup:
1. Początkująca dziewczyn z poniedziałku o godz. 15.30 – zajęcia zostają przeniesione z ul. Kilińskiego do Klubu Garnizonowego przy ul. Piłsudskiego.
2. Wszystkie grupy piątkowe
– zajęcia zostają przeniesione z ul. Kilińskiego do Klubu Garnizonowego przy ul. Piłsudskiego.
3. Grupa zaawansowana młodzieży i Sportowa B – zajęcia we wtorek odbywają się bez zmian w Klubie Garnizonowym (16.30-młodzież, 17.30-Sportowa B) natomiast zajęcia piątkowe zostają połączone i odbywać się będą w godz. 16.15
-17.45 w II LO,
4. Grupa zaawansowana dzieci młodszych C –
zajęcia zostają przeniesione z ul. Kilińskiego do Zamojskiego Domu Kultury przy ul. Partyzantów, godziny pozostają bez zmian (czwartek 15.30).